• TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img

PODMÍNKY PROGRAMU

Abyste byli způsobilí zúčastnit se programu Teacher USA, musíte:

 • v době podání přihlášky pracovat jako učitel mimo USA NEBO pokud v současné době neučíte, máte nebo budete mít pokročilý titul ve vzdělávání nebo v předmětu, který hodláte vyučovat, do 12 měsíců od podání přihlášky do programu
 • mít během posledních osmi let alespoň 2 roky učitelské praxe na plný úvazek
 • mluvit plynně anglickým jazykem (budete muset složit zkoušku TOEFL jako součást přihlášky)
 • splňovat kvalifikaci pro výuku na základních a/nebo středních školách ve vaší zemi
 • splňovat požadavky na způsobilost daného státu USA, ve kterém budete vyučovat, a součástí bude předložit výpis z rejstříku trestů
 • být k dispozici alespoň 1 celý akademický rok (srpen – červen)
 • být schopen/a poskytnout 2 odborné reference
 • mít dobrou pověst a vynikající charakter
how to