• TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img

DETAILY

UčITELSKÉ POZICE

Učitelé mohou v rámci programu Teacher USA pracovat na školách K – 12 na následujících pozicích:

 • Všeobecné vzdělání (primární ročníky)
 • Dvojjazyčné vzdělávání (angličtina, španělština, francouzština)
 • Cizí jazyky
 • STEM
 • Speciální vzdělávání

Učitelé jsou také povinni sdílet svou kulturu tím, že se zúčastní a naplánují alespoň dvě mezikulturní aktivity ročně. Mezi oblíbené aktivity patří pen pals, mezinárodní den, umělecké projekty z vaší domovské země a mnoho dalších. Jedná se o vzrušující aktivity vytvořené ke zvýšení dopadu programu na učitele, studenty a komunitu. 

Teacher USA má na výběr ze dvou variant programu: 

Independent

Výměnný učitel je zodpovědný za nalezení vlastního umístění u schválených a akreditovaných hostitelských škol. 

Placement

CCUSA přiřadí výměnného učitele jedné z našich schválených a akreditovaných hostitelských škol. 

čASOVÝ HARMONOGRAM

Otevření přihlášek leden
Uzavření přihlášek (varianta Placement) 5. června
Uzavření přihlášek (varianta Independent) 20. června
Příjezd do USA a orientace před odletem červenec – srpen
Školní rok v USA srpen – červen
how to