• IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img

ČASTÉ DOTAZY

Máš otázku ohledně programu Intern USA? My máme odpovědi!

Většina běžných otázek týkajících se programu je zodpovězena níže. Projdi si prosím seznam otázek v následujících kategoriích. Pokud tvá otázka nebyla zodpovězena, tak nás neváhej kontaktovat.

Účastníci programu mohou být sponzorování pouze v následujících profesních kategoriích:
 • Pohostinství a cestovní ruch
 • Informační média a komunikace
 • Management, business, komerce a finance
 • Vědní obory, inženýrství, architektura, matematika a průmyslová povolání

Nemůžeme sponzorovat stážisty v žádné jiné kategorii a nemůžeme přijmout žádnou přihlášku, která přesně neodpovídá jedné z výše uvedených kategorií. Tvé dosavadní vzdělání a pracovní zkušenosti by měly být v souladu s nabídnutou stáží a tvými dlouhodobými kariérními cíli. Také musíš být v současné době zapsán/a do studia VŠ/VOŠ či na postgraduálním studiu, po jehož absolvování získáš titul a je mimo USA a zároveň musíš mít schválený rok volna (bude vyžadován oficiální souhlas), nebo jsi absolvoval takovou instituci maximálně 12 měsíců před začátkem tvé stáže (je vyžadována kopie vysokoškolského diplomu nebo certifikátu).

Program Intern USA bude zahrnovat vzdělávání a školení, která jsou strukturovaná do fází. Dvanácti měsíční stáž by měla obsahovat alespoň tři fáze výcviku. Tyto fáze budou průběžně pečlivě kontrolovány, včetně kontroly dosažení specifických cílů, které bude CCUSA pravidelně vyhodnocovat. Tento program není pracovním programem. Hostitelská společnost, která ti nabízí stáž, musí mít jasně definované metody výcviku.
Program Intern USA trvá nejdéle 12 měsíců, tato doba však musí být odůvodněna jako nezbytná k naplnění cílů stanovených tvou hostitelskou společností v rámci plánu stáže. CCUSA si vymezuje právo omezit stáž na vhodnou dobu odpovídající stanoveným cílům. Naopak nejkratší doba programu by měla být minimálně 3 měsíce.
Všichni potenciální stážisté musí pocházet ze země, která má kancelář nebo zástupce CCUSA. Při podání žádosti o samostatné umístění bys měl/a s žádostí poskytnout jméno, adresu a všechny kontaktní informace o hostitelské společnosti. Naše centrála v USA se obrátí na zaměstnavatele a předá potřebné formuláře a pokyny k programu.
Do pasu ti může být uděleno vždy pouze jedno platné vízum stejné kategorie. Jelikož se v tomto případě jedná o stejnou kategorii (pouze jiný typ programu), tak je potřeba se před započetím stáže vrátit do ČR a vyřídit si nové vízum. Vše ostatní kolem stáže si lze vyřídit předem.
Existuje více zdrojů, které můžeš využít pro nalezení stáže v USA. Některé z nich jsou uvedeny níže:

Knihy:

 • Peterson's Internships
 • The Best 106 Internships by Mark Oldham
 • The Wet Feet Insider Guide to Getting Your Ideal Internship
Ve variantě Independent a Placement jde o minimálně 8 týdnů (v některých případech méně). S uvedenou dobou je nutné počítat od okamžiku kdy je přihláška zkompletována do okamžiku zahájení stáže. Je vhodné očekávat možné zpožděním, především ze strany hostující společnosti, způsobené sestavováním plánu stáže, který bude odpovídat požadavkům programu. Přihláška je kompletní pokud splňuje následující: 

Dokumenty účastníka stáže:

 • Online přihláška
 • Intern USA program agreement (podepsaný)
 • Dvě reference – nesmí být od hostující společnosti, která nabízí stáž
 • Životopis
 • Dokumentaci dokládající, že jsi v současné době zapsán do studia na VŠ/VOŠ či na post-graduální akademické instituci, po jejímž absolvování získáš titul či certifikát a je mimo USA a zároveň musíš mít schválený rok volna (bude vyžadován oficiální souhlas), nebo jsi absolvoval takovou instituci maximálně 12 měsíců před začátkem tvé stáže (je vyžadována kopie vysokoškolského diplomu nebo certifikátu).
 • Po přijetí do programu podepisuješ dokument DS 7002 Form (plán stáže)
 • Zaplacení programových poplatků a pojištění (pokud tak nečiní hostující společnost)

Hostující společnost

 • Host Company application
 • Podepsaný Letter of Agreement od hostující společnosti
 • Internship Agreement
 • Kopie Business License, nebo jiného dokumentu, jež společnost každý rok obnovuje.
 • Proof of Workmen’s Compensation Insurance
 • Schválený Internship Plan (DS 7002), podepsaný stážistou, hostující společností a CCUSA
Veškeré poplatky jsou jasně popsány v dokumentu Intern USA Program Agreement. Účastnící platí registrační poplatek ve výši 500 USD. Poplatek musí být zaplacen v okamžiku předložení přihlášky (pokud hostující společnost tyto poplatky nehradí). Po přijetí do programu je splatná platba pojištění (povinné, pokud hostující společnost tento poplatek nehradí). Jsi povinen/a předplatit si pojištění za měsíce, po které budeš stáž vykonávat. Dále je součástí poplatek americké ambasádě za vízový proces a poplatek americké vládě (SEVIS). Veškeré cestovní náklady je povinen hradit účastník programu. 

Z poplatků je hrazen proces podání žádosti, pomoc při sestavování plánu stáže, tak aby splňoval podmínky programu, asistenci s vízovým procesem, vydání dokumentu (DS-2019), pojištění, před-odletová odborná pomoc a podpora v průběhu stáže v USA, materiály (příručky, sponzorský dopis sociálního zabezpečení, hodnocení a osvědčení o absolvování stáže).

Poplatek SEVIS je speciální poplatek americké vlády, který se vztahuje na všechny účastníky kulturních výměnných programů. Není součástí přihlášky do programu Intern USA a musí být zaplacen účastníkem po obdržení dokumentu DS-2019, před absolvováním pohovoru na ambasádě. Je povinností účastníka přinést sebou na pohovor potvrzení o platbě SEVIS poplatku. Podrobné instrukce jak poplatek zaplatit budou poskytnuty s dostatečným časovým předstihem. Aktuální výše poplatku je 180 USD.
Povinností každého účastníka je mít vyplněné dva referenční formuláře. Tyto reference by měly být vyplněny osobami, které tě znají z oblasti tvého profesního, případně akademického působení (např. zaměstnavatel, učitel).
 • Formulář DS-2019 (Certificate of Eligibility), který ti bude vydán tvým sponzorem (CCUSA)
 • DS-7002 formulář (Internship Plan) podepsaný tebou, hostující společností a CCUSA
 • Další dokumenty – případně uvedeny na stránkách americké ambasády
 • Platný cestovní pas
 • Online formulář DS-160, nonimmigrant visa application
 • Potvrzení o zaplacení 160 USD poplatku za vízum
 • Fotografie o rozměrech 5×5, splňující požadavky

Pro další konkrétní informace prosím navštiv stránky americké ambasády, na kterých se budeš přihlašovat.

Tento dokument je požadován, když žádáš o J-1 vízum. Je ti poskytnut tvým sponzorem (CCUSA) a potvrzuje přijetí do programu.
Tvým souhlasem s účastí na tomto programu můžeš podléhat dvouletému požadavku na pobyt mimo USA po dokončení programu, jestliže je tvůj program financován vládou tvého domovského státu či vládou USA nebo zahrnuje specializované znalosti nebo dovednosti, které tvůj domovský stát považuje za nezbytné nebo pokud jsi graduoval v oboru medicíny. Pokud se tě týká tento požadavek, musíš se vrátit do své domovské země na dobu dvou let od konce výměnného programu. Můžeš cestovat do USA v rámci některých typů turistických víz, nesmíš však využít určitých rodinných či zaměstnaneckých víz, dokud není splněn požadavek dvouleté pauzy.
Ano, je tvou povinností platit státní a federální daně. Tyto daně by měly být strženy z tvého stipendia. Dále budeš povinen/a vyplnit každý rok daňové přiznání federálních a státních daní za předcházející rok. Obvykle jsi osvobozen od dalších daní jako je například Social Security a Medicare. Pro více informací ohledně daní můžeš kontaktovat tax@ccusa.com.
Neměl/a bys přijet více než 30 dní před začátkem programu, který je uveden na tvém DS-2019 formuláři. Po skončení programu máš nárok na Grace Period, jež činí 30 dní.
Pokud máš vízum umožňující více vstupů do země, můžeš vycestovat z USA. Před vycestováním musíš zaslat tvůj DS-2019 formulář do americké kanceláře CCUSA, aby byl tvůj plán cesty validován a formulář podepsán. Musí tak být učiněno pokaždé, když pánuješ vycestovat z USA.
Ne, stáž můžeš vykonávat pouze ve společnosti, jež byla schválena v rámci plánu tvé stáže. Tvá víza jsou spojena s plánem stáže a hostující společností, která ti plán stáže poskytuje. Nemůžeš pracovat nebo vykonávat stáž nikde jinde v USA po dobu programu J-1.
Tvé vízum je obvykle vázáno na program stáže, který byl původně schválen CCUSA a konzulátem. Pokud jsi opustil/a hostitelskou společnost dobrovolně, obvykle ti není dovoleno pokračovat ve stáži kdekoli jinde a musíš okamžitě informovat CCUSA, aby potvrdili tvé podmínky pro opuštění USA. Může však dojít k výjimce z tohoto pravidla. Pokud se objeví problémy během tvé stáže, nebo hostitelská společnost z nějakého důvodu ukončí svou činnost, kontaktuj prosím CCUSA.
Pokud tvůj sponzor ukončí tvou účast v programu, zadá tyto informace do systému SEVIS a od tebe bude očekáváno, že okamžitě podnikneš kroky k opuštění území USA. V tomto případě nemáš nárok na 30 denní období grace period, jelikož tvůj program nebyl úspěšně dokončen.
Pokud budeš splňovat požadavky na způsobilost, můžeš se přihlásit na další stážový program po uplynutí minimálně dvou let pobytu mimo území USA po dokončení tvého předchozího programu Intern USA. Výměnný program podporuje globální porozumění prostřednictvím vzdělávacích a kulturních výměn. Očekává se, že všichni účastníci programu se po jeho dokončení vrátí do své domovské země, aby se podělili o získané zkušenosti.
Ano, předpisy jsou stanoveny v Kodexu federálních předpisů, hlava 22: Zahraniční vztahy, část 62.( Code of Federal Regulations, Title 22: Foreign Relations, Part 62).
Ministerstvo zahraničí USA zřídilo linku, která dohlíží na to, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost účastníků výměnných programů. Mezi dalšími zákazy taktéž platí, že žádný sponzor nesmí ohrozit program účastníka nebo jinak vystupovat proti účastníkovi pouze proto, že podal stížnost nebo podnikl kroky k získání pomoci od externího subjektu ohledně jeho stížnosti. Účastníci mohou kdykoliv kontaktovat ministerstvo zahraničí prostřednictvím horké linky 1-866-283-9090 nebo na adrese jvisas@state.gov.