• CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img

ČASTÉ DOTAZY

DOTAZY NA PODMÍNKY PROGRAMU

Přijati mohou být studenti i nestudenti. Může se hlásit jakákoliv národnost, ale není dobré žádat o vízum v jiné než rodné zemi. Na podrobnosti se ptejte ve Vaší místní pobočce. Věkové rozmezí je 19 – 30 let.

Jestliže k datu 1.6 nesplňuješ věkový limit, tak CCUSA nemůže přihlášku přijmout. Šance na umístění je minimální a budeme rádi, když se přihlásíš příští rok.

Jakmile jsi v táboře, je důležité, abys byl schopný efektivně komunikovat s dětmi a ostatním personálem. Každý pohovor bude vedený v angličtině, během něj zhodnotíme angličtinu.

Bohužel, nejpozdější datum odjezdu je 7. června pro Counselory a 14.června pro Support Staff. Nejsme schopni umístit personál v táboře po tomto datu. V polovině července jsou již některé tábory v polovině svých turnusů.
Ne, bohužel CCUSA přijímá pouze přihlášené, kteří mohou pracovat 9 týdnů minimálně.

DOTAZY NA PŘIHLÁŠENÍ

K dispozici jsou různé typy prací: kuchyně, prádelna, úklid, údržba, nebo pozice vedoucích jako specialistů, kteří vedou aktivity.
Jestliže chceš být vedoucím, tak musíš mít nějaké zkušenosti. Může se jednat o zkušenosti jako učitel, trenér, babysitting nebo starání se o mladší sourozence v delším časovém rámci.
V České republice hledáme pouze takové vedoucí, kteří mohou na táborech v USA zajišťovat pozice specialistů. Proto je vždy velkou výhodou určitá minulost věnovaná sportu nebo umělecké činnosti.
Jednoznačně!! CCUSA tábory vždy hledají velké množství instruktorů tenisu a jezdectví a řadu dalších sportovních instruktorů. Kvalifikace je samozřejmě výhodou ale ne podmínkou. Nepodceňujte své osobní schopnosti. Uvědomte si, že učíte americké děti – nikoliv experty. Praktická zkušenost práce se skupinou dětí je to co vyžadujeme, certifikát je pouze bonus.
CCUSA velmi opatrně vybírá tábor, který vyžaduje právě takové dovednosti, které má daný uchazeč. Což ovšem znamená, že nemůžeme vyhovět požadavkům na lokalitu. Danou oblast můžeš navštívit v rámci pokempového cestování.
Je pro nás velmi obtížné umístit společně dva kamarády ve stejném táboře a mnohdy je to prakticky nemožné. Zvažte možnost umístění v různých táborech a poté cestování spolu. Nebo můžete uvážit také variantu Work Experience USA program – independent. Mnoho ředitelů táborů nejsou ochotni přijmout kamarády a mají k tomu řadů svých důvodů. Jestliže chcete umístění ve dvojici zkusit, musíte se přihlásit skutečně velmi brzy a současně!
Čím dříve se přihlásíte, tím dříve budete umístěni a budete vědět kam pojedete. Budete mít více času na přípravu a plány. Nečekejte až na uzávěrku přihlášek, to je extrémní datum s riskem, že pro Vás nenajdeme umístění.
Tábory mohou začínat kdykoliv od 1.května do 30. června. Odjezd do tábora je dán délkou cesty z Tvé země. Obvykle se do tábora odjíždí den před začátkem práce, který je uveden na smlouvě.
Jestliže neznáš přesná data zkoušek a ukončení ročníku, uveď ta data, kterými jsi si jistý, že stačí na zvládnutí všech zkoušek. Jestliže potom zjistíš, že můžeš i dříve, tak nám to oznámíš a my to změníme ve Tvé přihlášce. Čím dříve jsi k dispozici, tím jsou šance na lokalizování vhodného tábora vyšší.
Vedoucí potřebují tři referencí, Support Staff dvě. Musí být vyplněny na formuláři - CCUSA Reference Questionnaire, který najdeš ve své přihlášce. Reference musí být od osoby, která tě zná déle než 6 měsíců, může to být učitel, trenér, zaměstnavatel, vedoucí na táboře. Nesmí to být rodina ani přátelé. Musí být v AJ, nebo řádně do AJ přeloženy.
Ano, musíte i tak následovat instrukce a projít přihlašovacím procesem jako ostatní. Dodáte nám zvací dopis do tábora a Vaše přihláška půjde rovnou tam. Musíte se ujistit, že ten tábor je v současnosti ve spolupráci se CCUSA. Jestliže ne, řekni vedení tábora, aby zavolalo do centrály v USA na 1-800-999-2267.
CCUSA má mnoho regionálních zástupců v celé zemi, se kterými můžeš programy probrat. Jsou to zkušení zástupci s vlastními zkušenostmi z našich programů. Také organizujeme meetingy na školách, které můžeš navštívit a vše se zeptat a shlédnout prezentaci, která obsahuje všechny potřebné informace. Data meetingu najdeš na našem webu v aktualitách. Určitě Ti doporučujeme na meeting přijít a co nejvíce informací tam posbírat.
CCUSA má řadu zástupců v různých částech země, takže pohovor budeš dělat v nejbližším místě, kde sídlí náš zástupce. Pokud by ti žádné z míst našeho zastoupení nevyhovovalo, tak lze pohovor uskutečnit i přes Skype.
Vzhledem k charakteru programu se zde vyskytují určitá zdravotní omezení s nimiž není možné na programu participovat. CCUSA má mnoho let zkušeností s posíláním mladých lidí na tábory. Během této doby jsme vyvinuli analýzu toho, která omezení jsou a nejsou s prací na táborech slučitelná. Ve všech případech stavíme zdraví a bezpečí účastníků i dětí na první místo. Existují také zdravotní omezení, která u nás nemusí být velkou překážkou, ale v USA je tomu jinak. Naše pojištění nezahrnuje léčbu nemocí vzniklých před odjezdem do USA. V rámci své cesty do tábora budeš muset předložit vyplněný zdravotní formulář od svého praktického lékaře, případně odborného lékaře.

PROGRAMOVÉ OTÁZKY

Náklady na program jsou drženy velmi nízko protože CCUSA si uvědomuje, že vysoké náklady mohou být limitující. CCUSA má kanceláře ve více než 50ti zemích. Nicméně ve všech zemích CCUSA nabízí tu nejlepší cenu, tak aby si každý mohl dovolit pracovat na americkém letním táboře. Každý účastník dostane za svou práci v táboře odměnu. Výše se liší dle věku nebo pozice. Podívej se na tyto odkazy a dozvíš se více. Co dostanešVaše poplatky
Kouření a pití alkoholu je velká překážka a každý tábor má svoji vlastní filozofii a nařízení, která to ošetřují. Na táborech se kouřit ani pít nesmí, jestliže jsou tyto pravidla porušena, bude účastník z tábora vyhozen. Pozn.: Alkohol navíc smí v USA pít pouze osoby starší 21 let.
Tábory mívají obvykle jeden den v týdnu volno, každý tábor si sám organizuje tyto časy, dává také volné večery nebo odpoledne.
CCUSA se bude ze všech sil snažit najít umístění co nejrychleji. Čím flexibilnější je Tvoje přihláška, tím větší jsou šance na bezproblémové a rychlé umístění. Každopádně platí, že čím dříve se přihlásíš, tím dříve tě můžeme umístit.
Všechna umístění jsou konečná. CCUSA pracuje s kvalitními tábory, které se o své zaměstnance dobře stará. Jestliže máš pochybnosti o svém umístění, prosím kontaktuj nejbližší kancelář a zeptej se na detaily svého tábora. Záleží nám na tom, abys byl se svým umístěním spokojen.
Ne, CCUSA Ti dá k dispozici seznam těch, kteří budou umístěni ve stejném táboře jako Ty. Může se stát, že tam bude také někdo ze stejné země. Pokud ano, budete mít pravděpodobně společný let a cestu do tábora. Pokud ovšem poletíš sám, tak dostaneš instrukce a všechny informace, poté se v táboře seznámíš a můžeš si domluvit společné cestování po táboře.
CCUSA zprostředkovává účastníkům ECOMONY verzi pojištění, které Ti ve většině případů bohatě vystačí. Je tu i možnost rozšíření na PREMIUM, které rozšiřuje pojistné krytí až o 10ti násobek za pouhých 0,80€/den. Pokud by dodatečná platba byla u lékaře vyžadována, pak obvykle pojišťovna zpětně doplatky proplácí. Vždy při návštěvě lékaře je nutné informovat pojišťovnu a vyplnit nárokový formulář.
Americká vláda vystavuje J-1 kulturně výměnné víza všem CCUSA účastníkům. Není to všeobecné pracovní povolení. Vízum je určeno k práci v táboře, žádná další zaměstnání nejsou dovolena. Délka tvého J-1 víza je dána smlouvou s táborem. Pokud se pak rozhodneš pracovat v táboře déle a zůstat na POST camp, vízum ti můžeme prodloužit.

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE NÁVRATU DO TÁBORA

Můžeš se přihlásit kdykoliv. Nicméně ke kompletaci své přihlášky je zapotřebí zaslat nám smlouvu s táborem a nebo zvací dopis/email od tábora. Pamatuj ale, že i returnees by se měli hlásit včas, aby tábor pro ně místo držel a nenahradil je někým jiným. Jestliže jsi se CCUSA již na táboře byl, tak Tvoje přihláška je v systému připravena a Tobě stačí ji jen jednoduše aktualizovat. Máš stále stejné ID i heslo.
Jednoznačně ano!! Každý rok, mnoho lidí, kteří byli v táboře s jinou organizací se tam vracejí se CCUSA. Vše co musíš udělat je vyplnit přihlášku a dodat zvací dopis do tábora. Ujisti se ale jestli je Tvůj tábor ve spolupráci se CCUSA.