• CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img

DRUHY TÁBORŮ

Každý tábor v Americe je jedinečný. Tábory se liší dle polohy, okolního prostředí, zaměření svých aktivit, vybavením a také dětmi, které daný tábor navštěvují. Všechny tábory, se kterými CCUSA spolupracuje, jsou důkladně prozkoumány a vyhovují našim vysokým standardům stejně tak jako tábory, které spadají do Asociace amerických táborů (American Camp Association, ACA). V průběhu přihlašovacího procesu si musíš vybrat alespoň 4 druhy táborů. V případě, že se hlásíš jako Pomocná pracovní síla (Support Staff) tak si vybíráš 5 druhů táborů.

TRADIČNÍ TÁBORY / TRADITIONAL PROGRAM CAMPS

 • Zahrnují tábory jak soukromé, tak i tábory provozované agenturami (jako např. YMCA, JC, a 4-H)
 • Mohou být jak smíšené pro chlapce a dívky, nebo pouze pro jedno pohlaví, ty ovšem mají ve své blízkosti většinou sesterský tábor pro druhé pohlaví.
 • Do těchto táborů se většinou děti i personál vrací každým rokem.

SPECIÁLNÍ TÁBORY / SPECIALTY PROGRAM CAMPS

 • Tábor, který se zaměřuje na jednu konkrétní oblast jako je například umělecká činnost, gymnastika, jízda na koních nebo dobrodružné sporty.
 • Programy učí nebo rozvíjejí dovednosti a znalosti v dané oblasti.
 • Fungují na principu klasického tradičního tábora a jeho filozofie, do svého denního režimu zařazují obyčejné a obecné táborové aktivity.
 • Obvykle potřebují personál se zkušenostmi z dané oblasti.

DÍVČÍ SKAUTSKÝ TÁBOR / GIRL SCOUT CAMPS

 • Tábory založené na klasické filozofii skautů.
 • Tento typ táborů nevyžaduje u svého personálu výhradní zkušenosti nebo členství ve skautu.
 • Některé tábory jsou zaměřeny na Outdoorové aktivity, táboření a stanování.
 • Vybavení táborů je většinou prosté a venkovské, posazené jsou do krásné přírody.

TÁBORY PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ / UNDERPRIVILEGED/INNER-CITY CHILDREN CAMPS

 • Tyto tábory se snaží změnit život dětem z rodin s nízkými příjmy.
 • Provoz zajišťují charity nebo vládní organizace jako např. Salvation Army, Fresh Air Fund, Department of Youth and Family
 • Nabízejí městským dětem, které si hrají na ulicích, vyzkoušet si život v jiném prostředí v přírodě s mnoha zajímavými aktivitami.
 • Aktivity jsou stejné jako u tradičních táborů.

TÁBORY PRO DĚTI S POSTIŽENÍM / SPECIAL NEEDS CAMPS  

 • Slouží dětem a nebo dospělým lidem, kteří mají fyzické a/nebo mentální postižení.
 • Zaměřují se na jednu specifickou odchylku nebo jsou obecně orientovány na jakékoliv postižení.
 • Personál na těchto táborech nemusí mít výhradní předešlou zkušenost s touto problematikou.
 • Vedoucí pomáhají dětem/dospělým při tradičních táborových aktivitách tak, aby byli schopni aktivitu vykonávat.
 • V některých táborech asistují vedoucí dětem také při běžných denních činnostech jako např. při oblékání, jídle nebo koupání.
 • Jedná se o velmi náročnou, ale hluboce naplňující zkušenost.

TÁBORY ZAMĚŘENÉ NA SPECIFICKÝ PROBLÉM / CAMPS FOR CAMPERS WITH SPECIFIC REQUIREMENTS

 • Jsou určeny pro děti a/nebo dospělé, kteří trpí konkrétními zdravotními problémy.
 • Zdravotní potíže mohou být problémy v chování, problémy s učením, (např. ADD a ADHD), cukrovka, vážné onemocnění, sluchové nebo zrakové vady nebo problémy s obezitou.
 • Zahrnují tradiční táborové aktivity, vždy přizpůsobené potřebám daného onemocnění.
 • Některé děti/dospělí mohou mít i celodenní asistenci zdravotní sestry.
 • Personál na těchto táborech nemusí mít předchozí zkušenost s prací v dané zdravotní problematice.

NÁBOŽENSKÉ TÁBORY / RELIGIOUS CAMPS

 • Jsou určeny pro děti z křesťanských a židovských rodin.
 • Aktivity v táboře jsou tradiční, obohacené o náboženské hodnoty.
 • Některé tábory mohou vyučovat také Bibli nebo Tóru.
 • CCUSA spolupracuje s tábory reprezentujícími širokou škálu různých typů víry od liberálních po konzervativní filozofie.
 • Ne všechny náboženské tábory vyžadují, aby personál také vyznával jejich víru. Naopak se může každý vždy něčemu novému přiučit či něco nového poznat.

DENNÍ TÁBORY / DAY CAMPS

 • Děti do tábora přicházejí jen od pondělí do pátku od 8:00hod. do 18:00hod. Na noc odcházejí domů.
 • Tábory se mohou nacházet v parcích ve městech, na plážích, v komunitních centrech. Některé z nich bývají také součástí velkých tradičních táborů.
 • Personál má zde většinu víkendů a večerů volno.
 • Ubytování může být jak v chatkách, tak i v hostitelských rodinách. Jestliže je tábor součástí jiného velkého tábora, pak může personál bydlet v chatkách s dětmi z tohoto tábora.