• CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img

TYPY TÁBORŮ

Život v táboře se liší od jedné organizace ke druhé. Každý tábor je jedinečný, liší se dle polohy, okolního prostředí, zaměření svých aktivit, vybavením a také dětmi, které daný tábor navštěvují. Všichni účastníci však mohou očekávat tvrdou, ale zajímavou, práci a zkušenost s novými pracovními úkoly. Všichni lidé pracující v táboře se spojí v silný tým a vytvoří tak zcela unikátní sociální skupinu. Rezidentní tábory se nacházejí ve venkovských oblastech vzdálených od města nebo městské hromadné dopravy. Děti i zaměstnanci tedy zůstávají v táboře, kde si užívají rozmanitou škálu aktivit během dne a spí v chatkách nebo stanech v noci. Existují i denní tábory, ve kterých program běží jen přes den a v noci táborníci spí doma a jen personál obývá kemp i přes noc.

KANADSKÉ LETNÍ TÁBORY

Tradiční tábory (traditional camps)

 • Jako základ svých programů nabízí celou řadu sportů, různé druhy umění a další speciální činnosti.
 • Většinou zahrnují též outdoorové programy jako turistické výlety nebo výuku jízdy na kánoi na některých z mnoha  kanadských jezer a řek.
 • Mohou být jak smíšené pro chlapce a dívky, tak oddělené, takové ovšem mívají ve své blízkosti většinou sesterský tábor pro druhé pohlaví.
 • Do těchto táborů se většinou děti i personál vrací každým rokem.

Náboženské tábory (religious camps/ymca camps)

 • Jsou provozovány náboženskými organizacemi, jako je katolická církev v Kanadě či různé židovské komunity.
 • Poskytují širokou škálu outdoorových aktivit, většinou jsou velice dobře vybaveny.
 • Denní modlitba, bohoslužba a náboženské studie nejsou hlavní táborovou činností, ale mohou být součástí každodenního života v táboře.

Dívčí skautské tábory (girl guide camps)

 • Tyto tábory jsou pro mladé dívky a nabízejí širokou škálu programů, podobně jako tradiční tábory
 • Některé se mohou specializovat na outdorové aktivity, kempování atd.
 • Všechny tyto tábory budou následovat tradiční skautskou filosofii.

Putovní tábory (wilderness camps)

 • Mnoho kanadských táborů pořádá spoustu výletů mimo kemp do přírody. Tyto tábory berou skupiny dětí pryč z tábora na delší dobu a cestují s nimi většinou na kánoích po kanadských jezerech a řekách.

Tábory pro děti z nižších sociálních vrstev (camps for underprivileged children)

 • Mnoho organizací po celé Kanadě poskytuje letní táborové programy pro děti a mládež, která vyrůstá ve ztížených sociálních podmínkách.
 • Prostřednictvím stipendijních programů, komunitního dárcovství, fund raisingu a sociálních služeb, jsou tyto tábory schopny nabídnout zážitky, které by se těmto mladým lidem třeba nikdy nedostaly.

Tábory pro mentálně postižené (learning disabilities and/or developmental delays camps)

 • Děti s poruchami učení a / nebo vývojově opožděné děti jsou po menších skupinách, aby se jim mohla věnovat plná  pozornost, která jim pomůže dosáhnout jejich potenciálu a samozřejmě umožní co nejkrásnější zážitky.
 • Tyto tábory navštěvují děti s ADHD, poruchami autistického charakteru, Downovým syndromem a mnoha dalšími mentálními poruchami.
 • Některé tyto tábory jsou dětské, jiné pracují s dospělými lidmi.

Tábory pro osoby se zdravotním postižením (physical disabilities camps)

 • Kempy, které nabízejí programy pro fyzicky zdravotně postižené děti a dospělé.
 • Upravené činnosti, zařízení vhodné pro tuto klientelu a odborníci vyškolení pro tuto práci umožňují, aby si širokou škálu táborových aktivit mohli užít i lidé s fyzickým hendikepem.
 • Personál pomáhá s každodenními úkony, jako pomoc při stravování, oblékání a koupání.
 • Tyto tábory se též mohou specializovat na problémy s cukrovkou, obezitou, zrakem, sluchem, atp.