• CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img

POPLATKY

Camp Canada
Cena programu 370 EUR

Registrační poplatek (45 EUR) se platí při přihlašování do programu a Přijímací poplatek (325 EUR) se platí do 15ti dnů po přijetí do programu.

Výše uvedené ceny platí do 15.3.2022 – pokud se přihlásíš po tomto datu, počítej s příplatkem 75 EUR.

DALŠÍ NÁKLADY

 • Letenka – přibližně 10.000 až 15.000 CZK
 • Working Holiday vízum - 256 CAD
 • Biometrics check - 85 CAD
 • Výpis s rejstříku trestů - 100 CZK
 • Potvrzení od lékaře – kolem 200 CZK
 • Případné prodloužení pojištění - více informací Vám poskytneme osobně.
 • Mít k dispozici finanční rezervu alespoň $2.500 CAD ve chvíli příjezdu do Kanady k pokrytí tvých výdajů (podmínka Working Holiday víza).